پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در شهر تبریز در محل دائمی نمایشگاه های تبریز از تاریخ 20آبان لغایت 24 آبان در حال برگزاری است.

رویکرد تجاری سازی فناوری، زون بندی تخصصی، حضور مشتریان فناوری، صنعتگران و سرمایه گذاران و مدیران دستگاه های اجرایی، راه اندازی تورهای سرمایه گذاری به عنوان متقاضیان فناوری، ارزش گذاری به عناصر اجرایی و اقتصادی در داوری و ارزیابی طرح ها، حضور صندوق های سرمایه گذاری و سازمان های حمایتی، حضور تشکل های تولیدی و دستگاه های اجرایی برای معرفی نیازهای فناوران از جمله مهمترین ویژگی های این نمایشگاه و جشنواره است.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.برگزار کننده این نمایشگاه تا به امروز توانسته اعتماد جامعه را به خوبی به خود جلب کند. لیست نمایشگاه های دیگر برگزار کننده را می توانید در این لينک ببینید.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز