با توجه به لغو تحریم ها و درخواست شرکت های بین المللی جهت فعالیت و سرمایه گذاری در کشور، فرصتی پیش آمده تا شرکتهای خدمات فنی مهندسی توانائی های خود را در عرصه جهانی به نمایش گذارند.

امروزه بر اساس نیاز، تعداد بسیاری از شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکار استراتژی خود را مجدداً تعریف نموده، سازمان و تشکیلات خود را دوباره طراحی کرده و با تجدید نظر در پروسه های کاری تلاش می نمایند تا شرائط و وضعیت خود را برای انجام پروژه های فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور با معیارهای جهانی تطبیق داده و آماده رقابت در صحنه بین الملل گردند .

بدین ترتیب با برگزاری نمایشگاه بین المللی خدمات فنی و مهندسی، انتظار طولانی جامعه مهندسی کشور برای موجودیت یافتن و نمایش توانائی های خود که بتوانند توانائی های مهندسی و امکانات نهفته و ناشناخته این بخش را معرفی و مطرح نموده و صدور خدمات فنی و مهندسی را به سایر کشورها تسهیل، تشویق و ترغیب نمایند و توسعه بخشد به پایان رسید و این نیاز مبرم برطرف می گردد .

دومین نمایشگاه بین المللی خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای در تاریخ 5 اسفند ماه لغایت 7 اسفند در بوستان گفتگو در حال برگزاری است.

Iran - تهران - تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو