نمایشگاه سم، کود، نهال و نهاده ها، سیستم های نوین آبیاری، آب و خاک مازندران در تاریخ 21 لغایت 25 آبان ماه 1397 در محل نمایشگاه های بین المللی استان مازندران برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز آبیاری، کشاورزی و سم و کود است. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - مازندران - قایم شهر - ایران - قائمشهر - محل دائمی نمایشگاه های بین الملی استان مازندران – قائمشهر – جنب پل تلار - نمایشگاه بین المللی قائمشهر