نمایشگاه آرایشی بهداشتی یزد در تاریخ 24 لغایت 28 دی ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی یزد برگزار میگردد.

Iran - یزد - یزد - یزد- صفائیه- جنب بیمارستان شهید صدوقی - نمایشگاه بین المللی یزد