نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان در تاریخ 1 لغایت 4 آذر ماه 1397 در محل نمایشگاه خوزستان برگزار میگردد

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز صنعت نفت و حفاری است.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

Iran - خوزستان - اهواز - اهواز، انتهای کیان پارس،میدان چمران - نمایشگاه بین المللی خوزستان