نمایشگاه تخصصی مبلمان و تجهیزات اداری و دکوراسیون داخلی سنندجدر تاریخ 26آذرلغایت 1 دی ماه 1397 در محل نمایشگاه های بین المللی استان کردستان برگزار میگردد.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

 

Iran - کردستان - سنندج - بلوار مستضعفین، جنب میدان میوه و بار سنندج - نمایشگاه بین المللی استان کردستان