نمایشگاه بین المللی رباتیک، اتوماسيون و هوش مصنوعی تهران در تاریخ 10 لغایت 13 اسفند ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز رباتیک، اتوماسيون و هوش مصنوعی است.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

برگزار کننده


فیرا کاپ آزاد ایران فیرا کاپ آزاد ایران

  تلفن: 021-64542779
ایمیل: info-autcup@aut.ac.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه