نمایشگاه بین المللی خودرو کرمان در تاریخ 23 لغایت 26 بهمن  ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی کرمان برگزار میگردد

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز خودرو است.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - کرمان - کرمان - ایران – کرمان – بزرگراه هاشمی رفسنجانی - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمان - نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان