نمایشگاه فروش بهاره تبریز 97، در تاریخ 15 الی 26 اسفند ماه 97 از ساعت 15 الی 20:30 شب در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

  تلفن: 041-36373851-8 / 021-66521199
فکس: 041-36373850/021-66515858
ایمیل: info@tabrizfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه