نمایشگاه فروش بهاره ارومیه 97 ، در تاریخ 19 الی 25 اسفند ماه 97 از ساعت 16 الی 22 شب در نمایشگاه بین المللی ارومیه برگزار می شود.

Iran - آذربایجان غربی - ارومیه - پارک جنگلی،محل دائمی نمایشگاه بین المللی ارومیه - نمایشگاه بین المللی ارومیه

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

  تلفن: 04433374060
فکس: 04433370205-6
ایمیل: info@urmiafair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه