نمایشگاه فروش بهاره اهواز 97، در تاریخ 17 الی 23 اسفند ماه 97 از ساعت 16 الی 22 شب در نمایشگاه بین المللی استان خوزستان برگزار می شود.

Iran - خوزستان - اهواز - اهواز، انتهای کیان پارس،میدان چمران - نمایشگاه بین المللی خوزستان