نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تاریخ 4 لغایت 14 اردیبهشت ماه 1398 در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می گردد. 

Iran - تهران - تهران - خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد)- روبروی خیابان میرعماد - مصلی امام خمینی-ره