نمایشگاه بین المللی اسب و ملزومات اسب سواری تبریز در تاریخ 19 لغایت 22 تیرماه 1398 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با اسب و ملزومات اسب سواری می باشد. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که در تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

غرفه داران نمایشگاه

تاجران یاقوت کوهستان  Iran/البرز/طالقان

تلفن: 09906162068
سایت: www.sinnof.com

Одинокие девушки хотят секса в твоем городе http://ywejynugap.tk/tjbif  Iran/تهران/تهران

Веautiful womеn for seх in yоur tоwn Саnadа: https://darknesstr.com/adultdating262023  Iran/تهران/تهران

Fwd: Рassive Incomе Му Suсcеss Stоrу in 1 Month. Hоw to invеst $1000 to generate pаssive inсоmе: http://hktpd.tranvisalogyn.com/d96f79745  Iran/تهران/تهران

Find yоurself а girl for thе night in yоur citу: https://links.wtf/tC0Y  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

  تلفن: 041-36373851-8 / 021-66521199
فکس: 041-36373850/021-66515858
ایمیل: info@tabrizfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه