نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تبریز در تاریخ 1 لغایت 4 مرداد ماه 1398 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز فرآورده های غذایی و ماشین آلات می باشد. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که در تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

غرفه داران نمایشگاه

Earnings on the Internet from $9585 per day: https://darknesstr.com/get10bitcoins940023  Iran/تهران/تهران

Лучшее онлайн казино, более 10000000 рублей выигрышей ежедневно: https://klurl.nl/?u=bTYlUX5O  Iran/تهران/تهران

Dаting for sеx with eхрerienсed girls frоm 30 уears: https://links.wtf/QEue  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

  تلفن: 041-36373851-8 / 021-66521199
فکس: 041-36373850/021-66515858
ایمیل: info@tabrizfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه