عنوان نمایشگاه : 

نمایشگاه آموزش و صنایع وابسته 

دوره :

سوم

مکان برگزاری :

 اهواز 

تاریخ برگزاری :

در تاریخ 20 الی 24 خرداد ماه 98 برگزار می شود.

Iran - خوزستان - اهواز - اهواز، انتهای کیان پارس،میدان چمران - نمایشگاه بین المللی خوزستان

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان

  تلفن: 061-33373575
فکس: 061-33372431
ایمیل: info@ahvazfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه