اولین دوره  نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب در تاریخ 9الی 12تیرماه سال 1398 در محل دائمی نمایشگاه های  بین المللی تهران برگزار میگردد.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

غرفه داران نمایشگاه

Retash  Iran/تهران/تهران

تلفن: ٠٩١٢٠٨٧٢٨١١

برگزار کننده


شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا

  تلفن: 88067747 / 88062072 / 88067570
فکس: 88614749
ایمیل: info@persiafipco.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه