پنجمین همایش بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

Iran - تهران - تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو

غرفه داران نمایشگاه

تعاونی لبن گستر سامان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 026-34216435
فکس: 026-34216457

شرکت شیمی تبادل هادیان خمسه  Iran/تهران/تهران

تلفن: 024-323851111 دخلی 111
فکس: 024-32385247

برگزار کننده


آوا ابتکار مه سیما آوا ابتکار مه سیما

  تلفن: 66571400
ایمیل: dksdashti@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

چهارمین همایش بین المللی و نمایشگاه جانبی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

1663 نفر بازدید کننده، 19 شرکت کننده (غرفه دار)

20 لغایت 22 مرداد 1397

ایران / تهران / بوستان گفتگو