نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته اردبیل 98 

5 الی 8 شهریور ماه

 

ساعت بازدید:

16 الی 22

 

Iran - اردبیل - اردبیل - اردبیل ـ ساحل جنوبی دریاچه شورابیل مـحـل دائـمـی نـمـایشــگاه بین المللی اسـتـان اردبـیـل - نمایشگاه بین المللی اردبیل