نمایشگاه بین‌ المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی مصلی تهران 98 هجدهمین دوره_8 الی 11مهرماه

Iran - تهران - تهران - خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد)- روبروی خیابان میرعماد - مصلی امام خمینی-ره

برگزار کننده


شرکت ناجی پاس شرکت ناجی پاس

  تلفن: 021-96667083
ایمیل: sales@ipas.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی،ایمنی وامنیتی تهران 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

9 لغایت 12 مهر 1397

ایران / تهران / مصلی امام خمینی-ره