نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران 98 نوزدهمین دوره _28 آبان ماه الی 1 آذر ماه

 

محل برگزاری:

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ساعت بازدید:

9 الی 17

غرفه داران نمایشگاه

Аdult ameriсаn dating free оnlinе usa: http://zsix.alocitokhobor.com/f5e  Iran/تهران/تهران

The bеst womеn for sеx in уоur town Canаda: http://q80.in/qjspSi  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


انجمن صنایع لوازم خانگی انجمن صنایع لوازم خانگی

  تلفن: 88744576 -88746839
فکس: 88744463
ایمیل: info@ihai.org.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

1 لغایت 4 آذر 1397

ایران / تهران / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران