نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات، سرگرمی، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب 98 نهمین دوره -5 آذر الی8 آذر ماه

 

نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات، سرگرمی، شهربازی و پارک ها با هدف معرفی شرکت ها و برندهای این صنعت، ارائه تولیدات و توانمندی ها ی ایرانی، نمایش آخرین دستاوردها و فن آوری ها به هموطنان عزیز و سایر کشورها، می تواند زمینه ساز ایجاد کانون های ممتاز ارتباطات، تعاملات و مذاکرات میان سرمایه گذران، بازرگانان، تولیدکنندگان، طراحان و نخبگان صنعت تفریحات و سرگرمی، اماکن و تجهیزات اوقات فراغت گردد. بهره برداری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل، با نگاه ویژه به استاندارد ها و ایمنی ها می تواند گامی موثر در پیشرفت روز افزون این صنعت باشد.

محل برگزاری:

محل نمایشگاهی شهر آفتاب


آدرس:

 اتوبان خلیج فارسکیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره)

Iran - تهران - تهران - بزرگراه خلیج فارس- روبروی مرقد مطهر امام خمینی (ره) - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

غرفه داران نمایشگاه

کوشاگران صنعت فایبرگلاس قرن (کابین قرنی)  Iran/البرز/گرمدره

تلفن: 026-36101963-4
فکس: 026-36101963
سایت: www.gharani.co

Verified earnings on thе Intеrnet frоm $6163 реr wеek: http://mglwxmke.marchingyak.com/abd  Iran/تهران/تهران

Fаst аnd Big mоneу on thе Intеrnet frоm $7399 реr daу: http://ckpe.tjrstrategy.com/13397  Iran/تهران/تهران

Invеst in Bitсoin and еarn frоm $ 3000 реr daу: http://fctul.dogestocks.com/d9930969  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


آریا ویژن آریا ویژن

  تلفن: 021-44873707
فکس: 021-89784383
ایمیل: public@amtech.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات، سرگرمی، شهربازی و پارک ها- تهران 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

6 لغایت 9 آذر 1397

ایران / تهران / نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب