نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز 98 چهارمین دوره_21 الی 25 آبان ماه

 

محل برگزاری:

 نمایشگاه بین المللی تبریز


آدرس

تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

غرفه داران نمایشگاه

Dating for seх with еxperiеncеd girls frоm 20 уеars: http://hdowxik.rogagot.com/0f28c1  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت آرتا نمانگر اردبیل شرکت آرتا نمانگر اردبیل

  تلفن: 045-33248051-2
فکس: 045-33245673
ایمیل: artanama@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

دومین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کف پوش تبریز

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

6 لغایت 9 آذر 1396

ایران / آذربایجان شرقی / نمایشگاه بین المللی تبریز