نمایشگاه فروش و عرضه مستقیم کالا پاییزه تبریز 98 _22 الی 29 شهریور

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی تبریز
آدرس:

 تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

  تلفن: 041-36373851-8 / 021-66521199
فکس: 041-36373850/021-66515858
ایمیل: info@tabrizfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه فروش پاییزه و عرضه مشتقیم کالا97 تبریز

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

22 لغایت 27 شهریور 1397

ایران / آذربایجان شرقی / نمایشگاه بین المللی تبریز