نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز 98 هفدهمین دوره _28 مهر ماه الی 3 آبان ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی تبریز
آدرس: 

تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

غرفه داران نمایشگاه

StephenHix  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

  تلفن: 041-36373851-8 / 021-66521199
فکس: 041-36373850/021-66515858
ایمیل: info@tabrizfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 98

0 نفر بازدید کننده، 2 شرکت کننده (غرفه دار)

4 لغایت 14 اردیبهشت 1398

ایران / تهران / مصلی امام خمینی-ره