نمایشگاه حفظ سنت های ملی یلدا تبریز 98 -25 الی 29 آذر

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی تبریز


آدرس: 

تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
 

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

  تلفن: 041-36373851-8 / 021-66521199
فکس: 041-36373850/021-66515858
ایمیل: info@tabrizfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه شب یلدا و مواد غذایی قزوین 97

0 نفر بازدید کننده، 1 شرکت کننده (غرفه دار)

25 لغایت 29 آذر 1397

ایران / قزوین / نمایشگاه بین المللی قزوین