نمایشگاه تدارکات ازدواج، عروس و داماد تبریز 98 دومین دوره _25 الی 29 آذر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی تبریز
آدرس:

 تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز