نمایشگاه صنایع دستی همدان 98 پانزدهمین دوره _29 مهر الی 3 آبان ماه

 

 

محل برگزاری:

 

نمایشگاه بین المللی همدان


آدرس:

 میدان عاشورا شهر همدان
 

 

 

Iran - همدان - همدان - همدان میدان عاشورا محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان - نمایشگاه بین المللی همدان

غرفه داران نمایشگاه

Dating site for sех with girls in Franсе: http://freeurlredirect.com/bestsexygirls19252  Iran/تهران/تهران

Limitеd оffer. Datаbase оf emаil addresses оver 30 000 000: http://fza.mypcprotech.com/e1  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


سازمان میراث فرهنگی

  تلفن: 021-61063000
ایمیل: m.narvand@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه صنایع دستی همدان 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

12 لغایت 17 اسفند 1397

ایران / همدان / نمایشگاه بین المللی همدان