دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی دامپزشکی ایران

زمان نمایشگاه:

21 الی 23 آبان ماه 98 


مکان نمایشگاه :

محل دائمی نمایشگاه شهرداری تهران(بوستان گفتگو)

Iran - تهران - تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو

برگزار کننده


آوا ابتکار مه سیما آوا ابتکار مه سیما

  تلفن: 66571400
ایمیل: dksdashti@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی بین المللی واکسن، دارو، مواد بیولوژیک، و افزودنی های دام، طیور و آبزیان تهران 97

0 نفر بازدید کننده، 1 شرکت کننده (غرفه دار)

3 لغایت 6 دی 1397

ایران / تهران / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران