نمایشگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و قطعات یدکی یزد 98 شانزدهمین دوره -15 الی 19 مهر ماه

 

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی یزد
آدرس:

 شهرک صفاییه در بلوار ابن سینا
 

Iran - یزد - یزد - یزد- صفائیه- جنب بیمارستان شهید صدوقی - نمایشگاه بین المللی یزد

غرفه داران نمایشگاه

StephenHix  Iran/تهران/تهران

Beautiful womеn fоr sех in уour town: http://gg.gg/i777b  Iran/تهران/تهران

RЕ: Рassive Inсomе Mу Sucсеss Storу in 1 Моnth. Тhe $10000 pеr Month Guidе tо Рassive Inсome: https://1borsa.com/29lhs  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


قصر کویر قصر کویر

  تلفن: 035-37236511-14
فکس: 035-37236511
ایمیل: ghasrkavir@yahoo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه خودرو، قطعات یدکی و ماشین آلات سنگین یزد 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

17 لغایت 20 مهر 1397

ایران / یزد / نمایشگاه بین المللی یزد