نمایشگاه شهر هوشمند، موبایل، ماشین های اداری و اتوماسیون مالی یزد 98 -20 الی 24 ابان ماه

 

 

محل برگزاری

: نمایشگاه بین المللی یزد
آدرس:

 شهرک صفاییه در بلوار ابن سینا
 

Iran - یزد - یزد - یزد- صفائیه- جنب بیمارستان شهید صدوقی - نمایشگاه بین المللی یزد

غرفه داران نمایشگاه

فدک الکترونیک غدیر یزد  Iran/یزد/یزد

تلفن: 03537281968
فکس: 03537281968
ایمیل: fej.led