نمایشگاه مبلمان یزد 98  __4 الی 8 آذر ماه

 

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی یزد
آدرس: 

شهرک صفاییه در بلوار ابن سینا
 

Iran - یزد - یزد - یزد- صفائیه- جنب بیمارستان شهید صدوقی - نمایشگاه بین المللی یزد

غرفه داران نمایشگاه

اورنگ مبل تخت خوابشو  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09362761020