نمایشگاه معماری داخلی، کابینت، لوستر و کالای خواب یزد 98 -11 الی 15 آذر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی یزد
آدرس:

 شهرک صفاییه در بلوار ابن سینا

Iran - یزد - یزد - یزد- صفائیه- جنب بیمارستان شهید صدوقی - نمایشگاه بین المللی یزد