نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد 98 _25 الی 29 آذر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی یزد
آدرس: 

شهرک صفاییه در بلوار ابن سینا

Iran - یزد - یزد - یزد- صفائیه- جنب بیمارستان شهید صدوقی - نمایشگاه بین المللی یزد

غرفه داران نمایشگاه

وندازین رنگ ولعاب  Iran/یزد/میبد

تلفن: 03532372888
فکس: 03532372889

Аdult dаting amеriсаn ladiеs оnlinе: http://xsle.net/datingsexygirls336171  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های تجاری بین المللی منطقه یزد شرکت نمایشگاه های تجاری بین المللی منطقه یزد

  تلفن: 03538229985
فکس: 03538289726
ایمیل: yazdfair@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه