نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد 98 _25 الی 29 آذر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی یزد
آدرس: 

شهرک صفاییه در بلوار ابن سینا

Iran - یزد - یزد - یزد- صفائیه- جنب بیمارستان شهید صدوقی - نمایشگاه بین المللی یزد

غرفه داران نمایشگاه

وندازین رنگ ولعاب  Iran/یزد/میبد

تلفن: 03532372888
فکس: 03532372889