نمایشگاه فرش ماشینی، کفپوش، منسوجات خانگی و صنایع وابسته یزد 98 _3 الی 6 دی ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی یزد
آدرس: 

شهرک صفاییه در بلوار ابن سینا

Iran - یزد - یزد - یزد- صفائیه- جنب بیمارستان شهید صدوقی - نمایشگاه بین المللی یزد