نمایشگاه بورس، بیمه، بانکداری و بازاریابی، مشاوره و برندسازی یزد 98 _24 الی 27 دی ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی یزد
آدرس:

 شهرک صفاییه در بلوار ابن سینا

Iran - یزد - یزد - یزد- صفائیه- جنب بیمارستان شهید صدوقی - نمایشگاه بین المللی یزد

غرفه داران نمایشگاه

کار گزاری رسمی بیمه  Iran/یزد/یزد

تلفن: 09138601217