نمایشگاه مادر، نوزاد و سرگرمی کودک و نوجوان اهواز 98  _30 مهر ماه الی 3 آبان ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی خوزستان
آدرس:

 اهواز، انتهای کیان پارس،میدان چمران

Iran - خوزستان - اهواز - اهواز، انتهای کیان پارس،میدان چمران - نمایشگاه بین المللی خوزستان