چهاردهمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی 

مکان:هتل همای تهران

زمان:17 الی 19 مهرماه  از ساعت : 06:00 الی 12:00

Iran - تهران - تهران - هتل هما تهران - هتل هما