برگزار کننده


همایشگران سام همایشگران سام

  تلفن: 021-22893008-9
فکس: 021-22876501
ایمیل: info@irantransexpo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته تهران 97

2247 نفر بازدید کننده، 8 شرکت کننده (غرفه دار)

25 لغایت 27 آذر 1397

ایران / تهران / مصلی امام خمینی-ره