برگزار کننده


شرکت ایده تجارت هرمس شرکت ایده تجارت هرمس

  تلفن: 88107956
فکس: 54512
ایمیل: in@hermesbi.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایش و همایش تهران هوشمند تهران 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

19 لغایت 20 آذر 1397

ایران / تهران / مرکز نمایشگاهی برج میلاد