دومین نمایشگاه تست سرنخ

Iran - تهران - تهران - خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد)- روبروی خیابان میرعماد - مصلی امام خمینی-ره

غرفه داران نمایشگاه

رضویان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02144455886
فکس: 5456554545798
سایت: www.google.com

ثبت نما 1  Iran/تهران/تهران

تلفن: 021-40882354-7
فکس: 021-89771056
سایت: www.sabtnama.com

ناصحان تست  Iran/تهران/تهران

Аdult dating sites in east lоndоn еаstеrn cаpe: https://jtbtigers.com/adultdating931359  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


ثبت نما تست ثبت نما تست

  تلفن: 86035034
فکس: 89771056
ایمیل: tajoreh@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه تست

22 نفر بازدید کننده، 4 شرکت کننده (غرفه دار)

27 اسفند 1397 لغایت 1 فروردین 1398

ایران / تهران / مرکز نمایشگاهی برج میلاد