نمایشگاه نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 99 در مکان محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و در زمان 18 الی 21 خرداد در حال برگزاریست. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای کیفیت در جامعه است. پیش بینی می شود بازدیدکنندگان بسیاری همچون دوره های قبل در این نمایشگاه شرکت داشته باشند.
برگزار کننده این نمایشگاه که برگزاری نمایشگاههای زیادی در کارنامه خود دارد توانسته اعتماد خوبی در جامعه به خود جلب کند. لیست نمایشگاههای این برگزار کننده را می توانید در این لینک ببینید.
گفتنیست که همزمان با این نمایشگاه نمایشگاههای دیگری در حال برگزاریست که می توانید لیست نمایشگاههای در حال برگزاری را در این لینک  ببینید.
موضوع اصلی این نمایشگاه  در و پنجره و صنایع وابسته است که تجربه نمایشگاههای دیگر در این زمینه نشان از استقبال خوب جامعه از این دست نمایشگاهها دارد. لیست نمایشگاههای با این موضوع را می توانید در این لینک پیدا بفرمایید.

تاریخ برگزاری: 18 الی 21 خرداد
محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
ساعت برگزاری: 10 الی 18

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

غرفه داران نمایشگاه

Invest $ 6382 and get $ 5497 evеry month: http://dmwjm.justinlist.org/9826caa58  Iran/تهران/تهران

I'm 23. I hаve $30000. How cаn I best usе it to mаke mоrе mоneу: http://rdum.bakertron.com/394  Iran/تهران/تهران

Fwd: А Раssivе Income Suссеss Storу. Way tо еarn passive incоme $10000 Per Моnth: http://hqabggti.birtatlitarifi.com/e8f8a616  Iran/تهران/تهران

Вeаutiful girls for sеx in уour city USА: http://s.amgg.net/d2c5  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

  تلفن: 22397540
فکس: 22396984
ایمیل: info@titexgroup.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 98

0 نفر بازدید کننده، 7 شرکت کننده (غرفه دار)

18 لغایت 21 تیر 1398

ایران / تهران / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران