غرفه داران نمایشگاه

کارخانه تولیدی صنعتی دانا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02156232121
فکس: 02156232122

گروه صنعتی بخشی   Iran/تهران/تهران

تلفن: 05136030040
فکس: 05136145173

تولیدی و بازرگانی برزگر  Iran/قزوین/قزوین

تلفن: 02833162890
فکس: داخلی 4
ایمیل: barzegartkm
سایت: www.barzegartkm.com

شرکت پیشروسازان اراک  Iran/تهران/تهران

تلفن: 08633573371
فکس: 08633573375
سایت: www.agromachine.ir

توسعه صنعت و کشاورزی طلای سپید شرق  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05132620957
سایت: www.dia-tss.ir

بازرگانی سبز فام  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05138769050
سایت: www.sabzfam.ir

گلپا صنعت ایرانیان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02156230154
فکس: 02156230153
سایت: www.golpasanat.ir

اکما صنعت شخم  Iran/تهران/تهران

تلفن: 03135670456
فکس: 03135671226-داخلی 4
سایت: www.akmasanat.com

آروین صنعت ایرانیان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02156234025
فکس: 02156234028
ایمیل: arvin-sanat-iranian
سایت: www.ar-vin.com

الماس درخشان آسیا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02833292533
سایت: www.derakhshan.co

ارس آسیا سازه - ارساسیا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02188427250
فکس: 021۸۶۰۲۸۳۹۴
سایت: www.arsasia.co

پارس خوی-ورقکاران تبریز  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09147757679
فکس: 04134219672
سایت: www.parskhoi.com

تولیدی ادوات کشاورزی اراک-تاکا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 08633124913
فکس: 08633134654
سایت: www.taka.co.ir

کارخانجات تولیدی شخمیران  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05135422300
فکس: 05135422290
سایت: www.shokhmiran.com

بازرگانی شاه حسینی  Iran/تهران/تهران

تلفن: 01732153205
فکس: 01732153205
سایت: www.green_cluster.com

کارخانه ماشین سازی هادی(چلنگری)  Iran/تهران/تهران

تلفن: 01142543678
فکس: 01142546378
سایت: www.ch-hadico.com

مزرعه سبز رجب پور مامطیر  Iran/تهران/تهران

تلفن: 01132073674
فکس: 01132013673

فوجی تا  Iran/گلستان/گرگان

تلفن: 09113716053
فکس: 01732133730
ایمیل: fujeeta
سایت: www.fujeeta.com

ابداع البرز قزوین  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02832222939
فکس: 02832222940
سایت: www.endaalboez.com

طوس فدک  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05132464646
فکس: 05132463547
سایت: www.toosfadak.ir

مسنا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09120194589

ماشین روستا مشهد  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05136516501
فکس: 05136516502
سایت: www.mashinroosta.com

تعاونی سازندگان ماشین آلات و ادوات کشاورزی  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05133920299
فکس: 05133920167

کشت گستر آروین  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09141623180

شرکت ماشین صنعت سورنا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 03142693421
فکس: 03142693421-داخلی5

جهان محور نوین  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02155326811
فکس: 02155356625
سایت: www.jahanmehvarnovin.ir

رنجبران لیان ماشین   Iran/تهران/تهران

تلفن: 02166920857
فکس: 02166920761
سایت: www.ranjbaranco.com

گسترش خدمات سبز فام شرق  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05138769050
سایت: www.sabzfam.ir

کیمیا گستر بارثاوا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05136048987
فکس: 05136018916
سایت: www.kimiagostarbarsava.com

دانش بنیان خوشه پروران زیست فناور دایان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05135099903
فکس: 05135099289
سایت: www.agrodayan.com

اکسیر ساز شمال  Iran/تهران/تهران

تلفن: 01132195452
سایت: www.exirsaz.com

کشت و صنعت دشت سبز داناب  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05135413880
فکس: 05135413880
سایت: www.danabco.ir

ویوا کود  Iran/تهران/تهران

تلفن: 01732511125
فکس: 01732511747
سایت: www.vivakoud.com

گیتا شیمی سهند  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02166432885
فکس: 02166927091
سایت: www.Gitashimi.com

معین پلاست  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09154794761
فکس: 05132400553

شیمی گستر رضوان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02334205906
فکس: 02334205906

طبیعت سازان فراهانی  Iran/تهران/تهران

تلفن: 01135277882
فکس: 01135330603

خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05137265833
فکس: 05137244680
سایت: www.assc.ir

تعاونی صنایع شیمیایی سبز رویش خراسان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05152413187
فکس: 051
سایت: sabzrouyesh.ir

کشت و کار صنعت نوژان خراسان شمالی  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05136610552
فکس: 05832211175
سایت: www.bionozhan.ir

ماهان آذر سبزینه آسیا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09128309134
سایت: www.azarsabzineh.com

کنجاله ساز  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02122988870
فکس: 02122988869-70
سایت: www.niwshanik.com

آرال زراعت مهام  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05136636226
فکس: 05136636226

سروناز مشهد نوید  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05136110357
فکس: 05136057476

مهان موج مهر  Iran/تهران/تهران

تلفن: 03537273575
فکس: 03537273576
سایت: yazddrip.com

تولیدی محمد زاده  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09155811952
فکس: 05136054614

نوین لوله قاین  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09155629306
فکس: 05632496359
سایت: novinlooleh.ir

واحد تولیدی و تحقیقاتی پلی رود اتصال  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02177333132
فکس: 02140773248
سایت: www.polirood.ir

نوین پلیمر  Iran/خراسان رضوی/مشهد

تلفن: 05191090194
ایمیل: novinpolymerco
سایت: www.novinpolymerco.ir

سازه گستر آرین پارس  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05135425574
فکس: 05135425541
سایت: www.saze24.com

یاشیل قطره  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02432221966
فکس: 02432221965
سایت: www.yashildrip.ir

آبساران امکان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02144201555
فکس: 02144270324

گروه مهندسی و ماشین سازی کشاورز (طارم پلاست)  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02188001006
فکس: 02186175625
سایت: www.taromplast.ir

آب و حباب مهر کیا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02156230210
فکس: 02156230210
سایت: www.Abohobab.com

پایا بسپار قطعه  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05132403684
فکس: 05132403684
سایت: www.pbpart.com

شیر آلات و اتصالات صنعتی مهر آب - هدف آب   Iran/تهران/تهران

تلفن: 02136343756
فکس: 02136343755
سایت: www.mehrabvalve.ir

تکین سازه راه شرق  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05138693686
فکس: 05138693686

گاو آهن سازان خراسان - ابرهارد شرق  Iran/خراسان رضوی/مشهد

تلفن: 05133553193
سایت: www.eberhardshargh.ir

صداقت کابین  Iran/تهران/تهران

تلفن: 05154583218
فکس: 05154585170
سایت: www.sadaghatco.com

کشاورزان باغ و دشت  Iran/تهران/تهران

گروه صنعتی شیر مست (گشتاک)  Iran/خراسان رضوی/مشهد

تلفن: 05133553020
فکس: 05133553003
سایت: www.gashtak.ir

شرکت توسعه کشاورزی سهیل اکباتان (تکا)  Iran/تهران/تهران

تلفن: 08132672390
فکس: 08132672389
سایت: www.taska.agri.ir

آدریان ماشین چمن فر  Iran/تهران/تهران

تلفن: 07143231970

سروناز مشهد نوید  Iran/تهران/تهران

شرکت کشت گستر آروین  Iran/تهران/تهران

تلفن: ۰۹۱۴۱۶۲۳۱۸۰
سایت: www.arvin.company