برگزار کننده


همایشگران سام

  تلفن: 021-22893008-9
فکس: 021-22876501
ایمیل: info@irantransexpo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، لجستیک و صنایع وابسته تهران98

3979 نفر بازدید کننده، 62 شرکت کننده (غرفه دار)

24 لغایت 26 آذر 1398

ایران / تهران / مصلی امام خمینی-ره