برگزار کننده


اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

  تلفن: ٠٢١٨٨٥٠٨٢٥٤
فکس: 021٨٨٥٠٨٢٥٠
ایمیل: mail@opex.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

19 لغایت 19 اردیبهشت 1401

ایران / تهران / مرکز همایش های هتل ارم