کنفرانس علمی بین المللی و نمایشگاه تخصصی حفاظت الکترونیک (Iran SSE)

Iran - تهران - تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو

غرفه داران نمایشگاه

مایرکروسافت  Iran/تهران/تهران

تلفن: 11
سایت: http://localhost:6484

فراری  Iran/تهران/تهران

تلفن: 99
سایت: http://localhost:6484

مرسدس  Iran/تهران/تهران

تلفن: 77
سایت: http://localhost:6484

آرتا پردازش کیان آتی  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02186035034