برگزاري نهمين نمایشگاه بين المللي طلا.جواهر.ساعت و صنايع وابسته،معرفي بخشي از توانمندي هاي توليدي و صادراتي و خدماتي جمهوري اسلامي ايران است كه علاوه بر بازارهاي داخلي در بازارهاي بين المللي نيز شكل شايسته اي پيدا كرده اند.

برندسازي،رقابت در توليد،بازاريابي و فروش،پايداري در صادرات محصولات،مشتري مداري نظام مند مزيت هاي نويني است كه دست اندركاران اين صنعت مهم از كارگاه هاي كوچك تا كارخانه هاي بزرگ برآن اهتمام دارند.

تشكيل مراكز آموزشي و پژوهشي و ورود جوانان علاقمند به اين عرصه و گسترش اطلاع رساني در رسانه هاي تصويري و نشريات تخصصي علاوه بر ارتقاء سطح كيفي اين صنعت امكان تعامل بين بخشي را نيز به نحو شايسته اي مهيا مي نمايد.

اميدواريم اين نمايشگاه بتواند به بخشي از اهداف بلند مدت و به تمامي اهداف كوتاه مدت مورد نظر نائل آيد.

توليدكنندگان.صادركنندگان و ارائه دهندگان خدمات در صنعت طلا،جواهر،نقره،سنگ هاي قيمتي،ساعت و صنايع وابسته.

›توليدكتتدگان،صادركنندگان و وارد كنندگان ماشين آلات،ابزار آلات و تجهيزات مربوط به صنعت طلا،جواهر،نقره،سنگ هاي قيمتي،ساعت و صنايع وابسته.

›اتحاديه ها،انجمن ها،تشكل هاي مربوط به موضوع نمايشگاه.

›مراكز آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي مربوط به موضوع نمايشگاه.

›دست اندركاران در امر طراحي و اجراي دكوراسيون مراكز توليد و عرضه طلا،جواهر،نقره،سنگ هاي قيمتي،ساعت و صنايع وابسته.

›توليدكنندگان صندوق ايمني حفظ و نگهداري طلا،جواهر،نقره،سنگ هاي قيمتي،ساعت و صنايع وابسته.

›دست اندكاران درامر چاپ و انتشارات،نشريات،مطبوعات و ساير رسانه هاي جمعي مربوط به موضوع نمايشگاه.

›دست اندكاران در بخش اكتشاف و استخراج معادن طلا،جواهر،نقره،سنگ هاي قيمتي.

›كليه دست اندركاراني كه در پروسه توليدوصادرات محصولات خود ازطلا،جواهر،نقره،سنگ هاي قيمتي به عنوان بخش قابل توجهي از محصول خود استفاده مي نمايند.

›بانك ها و موسسه هاي مالي و اعتباري و بيمه اي و خدمات رساني مربوط به موضوع نمايشگاه.

›كليه افراد حقيقي و حقوقي كه موضوع اول فعاليت آنها مربوط به موضوع نمايشگاه،تشكل ها،وزارتخانه ها،سازمان ها،

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران