سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز و از تاریخ 21 الی 24 آذرماه در حال برگزاریست. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای صنعت ساختمان در جامعه است. پیش بینی می شود بازدیدکنندگان بسیاری همچون دوره های قبل در این نمایشگاه شرکت داشته باشند.
برگزار کننده این نمایشگاه که برگزاری نمایشگاههای زیادی در کارنامه خود دارد توانسته اعتماد خوبی در جامعه به خود جلب کند. موضوع اصلی این نمایشگاه ساختمان است که تجربه نمایشگاههای دیگر در این زمینه نشان از استقبال خوب جامعه از این دست نمایشگاهها دارد.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز