دومین نمایشگاه تجارت عمومی در تاریخ 21 اسفند ماه 25 اسفند در شهر تبریز در مکان دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر تبریز برگزار خواهد شد.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید و مخاطبان بسیاری را به خود جذب کند.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب نماید در کارنامه خود نمایشگاه های بساری دارد که با مراجعه به این لينک میتوانید لیستی از این نمایشگاه ها را مشاهده کنید.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

  تلفن: 041-36373851-8 / 021-66521199
فکس: 041-36373850/021-66515858
ایمیل: info@tabrizfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه