نمایشگاه بین المللی حمل و نقل،راهداری و راهسازی و صنایع وابسته:

رشد و پیشرفت اقتصادی کشور همواره در گرو استفاده مطلوب از حداکثر توان بالقوه بخش های مختلف تجاری و صنعتی خصوصا حمل و نقل کشور است.
به منظور گسترش و پیشرفت حمل و نقل کشور و صنایع وابسته به آن، امسال نیز به مناسبت هفته ی حمل و نقل دومین دوره ی نمایشگاه حمل و نقل، راهسازی، راهداری و صنایع وابسته، تحت نظر وزارت راه و شهرسازی برگزار می گردد. 
نمایشگاه حمل و نقل، راهسازی، راهداری و صنایع وابسته از تاریخ 28 لغایت 30 آذر ماه در محل مصلی تهران برگزار خواهد شد و این نمایشگاه بخش های متنوعی شامل حمل و نقل زمینی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، راهسازی، راهداری و ... را در بر می گیرد.

این مجموعه با افتخار شما را به حضور در دومین نمایشگاه حمل و نقل، راهسازی، راهداری و صنایع وابسته دعوت می کند.

Iran - تهران - تهران - خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد)- روبروی خیابان میرعماد - مصلی امام خمینی-ره