چهارمین نمایشگاه نوشت افزار و تجهیزات مهندسی و اداری

Iran - تهران - تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو